Франківський район м. Львова. ДНЗ № 73

 

Нормативно-правова база

 

 

 

 

Нормативно-правові акти щодо організації функціонування дошкільних закладів

 

 1.  Закон України «Про дошкільну освіту»

 2.  Закон України «Про охорону дитинства»

 3.  Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної се редньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

 4.  Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні (Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008)

 5.  Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04. 2011 № 629)

 6.  Конвенція про права дитини (з 27 вересня 1991 р.)

 

 

Загальні питання

 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

 

 1.   Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305)

 2.   Положення про центр розвитку дитини (затверджене постановою Кабінету Міні стрів України від 15.10.2009 №1124)

 3.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 №930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550)

 4.   Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджене наказом Міністерства освіти України від 07.11.2000 №522)

 5.   Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних закладів (затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398)

 6.   Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально- виховних закладів України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 №455; зміни - наказ Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 №73)

 7.  Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796)

 8.  Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963; зміни внесено згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №432 (432-2001-п), від 12.01.2004 №40 (40-2004-п), від 17.11.2004 №1567 (1567-2004-п), від 30.11.2005 №1148 (1148-2005-п), від 22.02.2006 №203 (203-2006-п), від 31.01.2007 №94 (94-2007-п), від 26.06.2007 №872 (872-2007-п)

 

 

Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

 1. Примірний статут дошкільного навчального закладу (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 №257)

 2. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 №1/9-711)

 3. Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних    закладах (затверджена наказом Міністерства освіти України від 28.10.2008 №985)

 4. Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу (затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністерством охорони здоров'я України від 27.03.2006 №240/165)

 5.  Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)    компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),   і груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)

 6. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)

 7. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами (затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України від 27.7.1997 №383/239/131)

 8.  Примірна Інструкція з діловодства у дошкільних навчвальних закладах (затверджена наказом МОНМСУ від 01.10.2012 №1059)

 9.  Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (затверджений наказом Міністерства освіти України від 21.11.2002 №667; зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 06.12.2002 за №953/7241)

 10.  Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (затверджений наказом Міністерства освіти України від 25.07.2005 №431)

 11.  Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене наказом Міністерства освіти України від 09.11.2010 №1070)

 12.  Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджене наказом Міністерства освіти України від 19.10.2001 №691)

 

 

Інструктивні та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

 1.   Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист Міністерства освіти Українивід 07.05.2007 №1/9-263)

 2.   Про недопущення відчуження та передачу в оренду земель дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2011 №1/9-180)

 3.   Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389)

 4.   Інструктивно-методичними рекомендації «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист Міністерства освіти і науки від 24.01.2007 №1/9-36)

 

 

 Медичне обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах

 

  1.   Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року №826).

 2.   Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 року №432/496)

 3.   Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370)

 4.   Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги (затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496)

 

 

 

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

 

  1.    Закон України «Про дитяче харчування»

 2.    Закон України «Про якість та безпечність харчових продуктів»

 3.    Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

 4.    Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591)

 5.    Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2002 № 1243)

 6.   Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загально освітніх, позашкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563)

 7.   Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280)

 8.   Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь (лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 №1/9-795)

 9.  Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 №298/227; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 року за №523/12397)

 10.   Санітарний регламент від 23.03.2016р.

 

 Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільних навчальних закладах

 

 1.   Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486; зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2003 за №904/822)

 2.   Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486; зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2003 за №904/822)

 3.   Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 №458)

 4.   Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (лист Міністерства освіти і "науки України від 27.08.2004 №1/9-438)

 5.   Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 №1/9-563)

 

 

 

Нормативно-правове та методичне забезпечення дошкільної освіти

 

  Програми:

 

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)(Наказ МОНМСУ від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти»)

 2. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», кер. проекту Жебровський Б.М. (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 01.03.2012, затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.12 р. № 604);

 3. Дитина в дошкільні роки: Програма розвитку, навчання та виховання (лист МО про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки» від 08.12.2010 №1/11-11178)

 4. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. / Наук. кер. - Прескура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У (лист МОН про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освітні науки» від 08.12.2010 № 1/11-11177)

 5. Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» (автори: Коне ненко П. П., Касян Л. Г, Семенюченко О. В.; рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/ІІ-35І6 від 30.07.2008)

 6. Регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», авт.-упор. Білан О.І. (лист МОНмолодьспорту  про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» 2017 р. редакції

 

Додаткові програми (парціальні)

 

 1. Англійська мова для дітей дошкільного віку, автор Шкваріна Т.М.;

 2.  Дитяча хореографія, автор Шевчук А.С.;

 3. Кольорові долоньки, автор Ликова І.О.;

 4.  Українотворець, керівник авторського колективу Кононенко П.П.;

 

Нормативні документи

 

 1. Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах (інструктивно-методичний  лист  Міністерства  освіти  і  науки   України  від  03.07.2009 №1/9-455)

 2. Інструктивно-методичними рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 №1.4/18-3082)

 3. Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку (лист Міністерства освіти і науки від 27.09.2010 №1/9-666)

 4. Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.06.2011 №1/9-482)

 5. Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів (лист МОНМСУ від 13.08.2012 № 1/9-586)

 6. План дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів на 2009-2012 роки (схвалений рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.03.2009 №3/2-2)

 7. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 н.р.(лист МОНМСУ від 21.05.2012 № 1/9-388)    

 

 

ЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА      Департамент гуманітарної політики                Управління освіти

 

НАКАЗ
м. Львів
   

 

Від 26.09.2017            №459

Про заборону обігу готівкових коштів

та забезпечення заходів щодо запобігання корупції

у навчальних закладах м. Львова

       Керуючись ст. 53 Конституції України, на виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листа Міністерства освіти і науки України від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», з метою попередження зловживань службовим становищем працівниками навчальних закладів м. Львова та представниками батьківських комітетів навчальних закладів, забезпечення конституційного права громадян на доступність і безоплатність освіти у державних і комунальних навчальних закладах, забезпечення прозорості надходження і використання благодійних та спонсорських коштів та уникнення неконтрольованих зборів коштів з батьків у навчальних закладах міста,

НАКАЗУЮ:

1.      Категорично заборонити збір готівкових коштів працівниками навчальних закладів.

2.      Представникам батьківських комітетів та учасникам навчально-

виховного процесу категорично забороняється збір готівкових коштів з батьків учнів та вихованців навчальних закладів м. Львова для вирішення                      фінансових питань         пов’язаних з покращенням

матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт, відзначення ювілейних та святкових дат тощо.

3.      Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у навчальних закладах м. Львова, відсутність звітування перед батьками чи приховування інформації про
використання залучених благодійних коштів або отриманих матеріальних цінностей на керівників навчальних закладів м. Львова.

4.      Керівникам навчальних закладів м. Львова:

4.1.  категорично заборонити незаконний збір готівкових коштів працівниками навчальних закладів та учасниками навчально- виховного процесу;

4.2.  на чергових батьківських зборах наголосити на виключно добровільному волевиявленні батьків щодо надання матеріальної допомоги навчальним закладам у вигляді будь-яких благодійних внесків;

4.3.  прийом благодійних внесків здійснювати виключно на добровільній основі шляхом перерахування їх на реєстраційні рахунки навчальних закладів, відкриті у територіальних органах ДКСУ з обов’язковим оформленням відповідної документації та бухгалтерським обліком;

4.4.  бухгалтерський облік матеріальних цінностей, що надійшли у вигляді благодійних дарунків здійснювати систематично відповідно до вимог чинного законодавства України;

4.5.  розмістити на дошці оголошень навчального закладу інформацію щодо відкритих у територіальних органах ДКСУ реєстраційних рахунках для перерахування благодійниками благодійних внесків;

4.6.  систематично (до 5 числа місяця наступного за звітним) публічно інформувати громадськість, піклувальні ради навчальних закладів та педагогічні колективи про надходження і використання коштів та матеріальних цінностей шляхом висвітлення відповідної інформації на сайтах та дошках оголошень навчальних закладів.

5.      Керівникам відділів освіти управління освіти ДГП ЛМР:

5.1. здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства керівниками навчальних закладів щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання;

6.      Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління освіти     З. Довганик

 

 

Примірне положення
про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу
 

1. Загальні положення

1.1. Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних закладів (далі - комітети) визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним  навчальним закладом (далі - заклад).

1.2. Комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти таміжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування комітетів груп (групи) або закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) або закладу.

1.5.Легалізація (офіційне визнання)комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.6. Припинення діяльності комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

·         збереження та зміцнення здоров’я дітей;

·         формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

·         виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

·         утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

·         розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

·         всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

·         залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

·         організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

·         вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

·         сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

·         законність;

·         гласність;

·         колегіальність;

·         толерантність;

·         виборність;

·         організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

·         підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

3. Порядок створення батьківських комітетів (ради)

3.1. Комітет груп (групи) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені.

3.2. Комітет груп (групи), голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу (групи).

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

3.4. Кількісний склад комітету закладу, строк  його повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою цього закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається  голова, його заступник та секретар.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.6. Комітети закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати комітет округу.

4. Організація діяльності батьківських комітетів (ради)

4.1. Збори батьків дітей, які формують групу (групи) проводяться за рішенням комітету груп (групи) не рідше двох разів на рік.

4.2. Комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з директором (завідувачем) дошкільного навчального закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом  надання протоколу).

4.5. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора (завідувача), вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

4.6. При недосягненні згоди між директором (завідувачем) і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються районними, районними у містах органами управління освітою; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом цього закладу.

4.7. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.8. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.9. Керівництво і працівники  закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки комітетів

5.1. Комітети мають право:

·         брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

·         встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

·         сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

·         вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

·         звертатися до директора (завідувача), педагогів, піклувальної, або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

·         за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

·         скликати позачергові загальні  збори батьків(конференції);

·         створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

·         надавати пропозиції директору (завідувачу) закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

·         сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

·         сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

·         брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців закладу;

·         сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.

5.2. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

5.3. Комітети зобов’язані:

·         виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

·         вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

·         надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора (завідуючого) закладу або відповідного органу управління освітою;

·         у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

·         звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова комітету закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

6. Прикінцеві положення

6.1. Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

6.2. Заклад на основі Примірного положення може розробити власне Положення про батьківський комітет (раду) з урахуванням специфіки своєї діяльності та вимог до статутних документів, визначених у статті 13 Закону України "Про об’єднання громадян".

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти       О.В. Єресько

 

 

 

nbsp; Закон України