Франківський район м. Львова. ДНЗ № 73

 

Методична робота

  Методична робота дошкільного закладу спрямована на вивчення та впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії і методики розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, яка полягає у оволодінні сучасною методологією, збагаченні досвіду педагогів новими прогресивними методами та  засобами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

  Центром методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку  дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

Освітній процес проводиться українською мовою.

 

 

Методична робота закладу спрямована на:

 

 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

 

 • стимулювання творчого потенціалу;

 

 • підвищення педагогічної культури вихователів;

 

 • вдосконалення педагогічної майстерності;

 

 • розвиток спеціальних умінь та навичок;

 

 • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 

 

 

 Методична робота базується на таких принципах:

 

 гуманізм, демократизм;

 

 • педагогічна співпраця з вихователем;

 

 • робота в режимі довіри, доброзичливості;

 

 • творча атмосфера, стимулювання творчої активності;

 

 • допоміжно-регульований контроль;

 

 • надання вихователеві права вибору;

 

 • системність методичних заходів;

 

 • щоденна допомога;

 

 • випереджальний характер методичної роботи.

 

 

 

              Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

 

   Колективні:

 

 інструктивно-методичні наради;

 

 педагогічні ради;

 

 педагогічні читання;

 

 теоретичні семінари;

 

 семінари-практикуми;

 

 колективні перегляди освітнього процесу.

 

 

Групові:

 

 методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

 

 робота творчих груп;

 

 консультації.

 

 

 Індивідуальні:

 

 наставництво;

 

 самоосвіта;

 

 взаємовідвідування;

 

 робота над проблемними питаннями;

 

 атестація