Франківський район м. Львова. ДНЗ № 73

 

Навчально - виховна робота

 

           Організація навчально-виховного процесу  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом.

Навчально-виховна діяльність здійснюється за програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"затвердженою (Міністерством освіти і науки,молоді і спортуУкраїни Академія педагогічних наук України. Рецензенти : О.І. Білан , Л.М.Возна , О.Л. Максименко Видавництво “Мандрівець ”, 2012р.)

 

          "Головна мета дошкільної освіти – виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційну сприйнятливість та вольові риси характеру".

Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

 

 

   Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

Групи комплектуються за віковими (одновіковими) ознаками;

групи раннього віку від 2 до 3 років ;

групи молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років;

групи середнього дошкільного віку від 4 до 5 років;

групи старшого дошкільного віку від 5 до 6 років;

Наповнюваність груп становить:

  • для дітей віком від 2 до 3 років - до 15 осіб

для дітей віком від 3 до 6  років - до 20 осіб

   З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

     Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

      План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Франківського району.

 

                            У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей:
  • спеціально організована навчальна діяльність (заняття),
  • бесіди;
  • ігри,
  • самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.),
  • індивідуальна робота,
  • спостереження,
  • екскурсії, походи,
  • свята та розваги,
  • гурток англійської мови  тощо.          

Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

 

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

 

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку – до 15 хвилин, молодшого дошкільного віку –  до 20 хвилин ,старшого дошкільного віку –до 25- 30 хвилин.

Під час складання розкладу занять необхідно враховувати їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачати раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, ігрового, спортивного майданчика, квітника тощо).

 

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури . Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні ( ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).     

   

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

 

 збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

 виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

 формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

 виконання вимог дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності до навчання у школі.

 

           

 

У закладі дошкільної освіти проводяться такі додаткові освітні послуги:

Англійська мова  -  25 грн. (вівторок, четвер) 

Хореографія -  25 грн. (понеділок, середа)

Шахи - 30 грн. (понеділок, середа)